Datasheet.kr   

BU103T PDF 데이터시트 ( Data , Function )

부품번호 BU103T 기능
기능 NPN Transistor
제조업체 BrightMoon
로고 BrightMoon 로고 전체 3 페이지

		

No Preview Available !

BU103T 데이터시트, 핀배열, 회로
NPN
RoHS
l
l
l
TO-92T
Tamb= 25
-
-
-
Ta=25
Tc=25
Tamb= 25
VCBO
VCEO
VEBO
IC
Ptot
Tj
Tstg
750
480
9
1.8
0.8
19
150
-55 150
-
BVCBO IC=1mA,IE=0
750
-
BVCEO IC=1mA ,IB=0
480
-
BVEBO IE=1mA,IC=0
9
- ICBO VCB=750V, IE=0
- ICEO VCE=480V, IB=0
- IEBO VEB=9V, IC=0
hFE*
VCE=5V, IC=1mA
VCE=5V, IC=200mA
8
15
-
VCE
*
sat
IC=1A, IB=0.5A
-
VBE
*
sat
IC=1A, IB=0.5A
tr
tf IC=250mA (UI9600)
ts
fT
VCE=10V,IC=0.1A,
f=1MHz
1.5
5
tp 300 s, 2%
V
V
V
A
W
V
V
V
10 A
20 A
10 A
30
0.6 V
1.2 V
0.7
0.9 s
2.5
MHz
Page
1


구       성총 3 페이지
다운로드[ BU103T.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 : [ 홈페이지 ] [ 블로그 1 ] [ 블로그 2 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
BU103A

Silicon NPN Power Transistor

Inchange Semiconductor
Inchange Semiconductor
BU103T

NPN Transistor

Crystal Electronics
Crystal Electronics

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵