Datasheet.kr   

EK02666 PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 EK02666
기능 Schottky Barrier Diodes 20V
제조업체 Sanken electric
로고 Sanken electric 로고 전체 1 페이지

		

No Preview Available !

EK02666 데이터시트, 핀배열, 회로
Schottky Barrier Diodes 20V
Parameter
Type No.
VRM
(V)
*EK 02
*EK 12
RK 42
20
Absolute Maximum Ratings
IF (AV)
(A)
IFSM
(A)
50Hz
Half-cycle Sinewave
Single Shot
Tj
(°C)
1.0 40
Tstg
(°C)
VF
(V)
max
IF
(A)
1.0
2.0 60 –40 to +150 0.47 2.0
3.0 100
3.0
* Under development
Electrical Characteristics (Ta=25°C)
IR
(mA)
IR (H)
(mA)
trr
(ns)
VR =VRM
VR =VRM
max Ta =100°C max
IF/IRP
(mA)
0.25
0.5
10
100/100
20 100
1.00 20
500/500
Others
Rth (j- ) Mass
(°C/ W) (g)
Fig.
20.0 0.3 A
17.0 0.3 B
8.0 1.2 C
EK 02
EK 12
RK 42
VR = 20V
IF(AV)—T Characteristics
3
Sinewave
2 t/T= 1/2
t /T= 1/ 3
1 t /T= 1/6
D.C.
0
105
110 115 120 125
Lead Temperature T (°C)
130
VF—IF Characteristics (Typical)
20
10
1
0.1
0.01
0.001
0
Ta = 125ºC
100ºC
60ºC
27ºC
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Forward Voltage VF (V)
VR—IR Characteristics (Typical)
30
Ta = 125ºC
10
100ºC
1
60ºC
0.1
0.01
0.005
0
27ºC
5 10 15 20 25 30 35
Reverse Voltage VR (V)
IFMS Rating
100
80
20ms
60
40
20
0
1
5 10
50
Overcurrent Cycles
External Dimensions
(Unit: mm)
Flammability:
UL94V-0 or Equivalent
Fig. A
0.6 ±0.05
Cathode Mark
Fig. B
0.78 ±0.05
Cathode Mark
Fig. C
1.4 ±0.1
Cathode Mark
2.7 ±0.2
2.7 ±0.2
6.5 ±0.2
79


구       성총 1 페이지
다운로드[ EK02666.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 : [ 홈페이지 ] [ 블로그 1 ] [ 블로그 2 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
EK02666

Schottky Barrier Diodes 20V

Sanken electric
Sanken electric

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵