Datasheet.kr   

TDA1578A PDF 데이터시트 ( Data , Function )

부품번호 TDA1578A 기능
기능 TDA1578A
제조업체 ETC
로고 ETC 로고 


이 페이지 하단에 미리보기 및 TDA1578A 다운로드 (pdf 파일) 링크가 있습니다.
전체 1 페이지

No Preview Available !

TDA1578A 데이터시트, 핀배열, 회로
Baza Porad Serwisowych
F305
F304
R366
18 10
US303
TDA1578A
19
STEREODEKODER
R342
47k
330pF
10k
1 µF
60
k
6
GO
V1
220nF
330nF
10k
R366 10k
33nF
10k
220k
430pF
100µF 100µF
VP
K314
K313
VoL
3,3nF
24k
VoR
3,3nF
24k
12 13
10 11
9
8
15 18 17
16
8k
DETEKTOR
OSCYLATOR fosc
2,8
FAZY
76kHz
k
0,3k
ZASILACZ
V1
V2
V3
V4
5k
2,8 V2
k
DZIELNIK
DZIELNIK
38kHz/19kHz 76kHz/38kHz
PRZE£¥CZNIK
MONO/STEREO
DEKODER
V2
TDA1578A
DETEKTOR
PILOTA
PRZERZUTNIK
PILOTA
STEROWANIE
WSKA NIKA
PILOTA
WYCISZANIE
STEROWANIE
WSKA NIKA
WYCISZANIA
14 2
4 53
17
BLOK TUNERA
(B3)
B302
R342
ZASILACZ
US307
MC7818T
G304
US306
TDA8138
B301
19
G303
41
10
G302
1
220nF
mono
180
k
STEREO K312 100nF 100nF
330
47k47k
VP
VM/S
Vref
Vmute
WYCISZANIE
330
VP
Opis wyprowadzeñ uk³adu TDA1578A
Nr
Opis funkcji
Nr
Opis funkcji
1 wyjœcie wskaŸnika wyciszania
2 wyjœcie wskaŸnika stereo
3 wejœcie sterowania wyciszaniem
4 wejœcie wy³¹czania stereo
5 napiêcie referencyjne
6 wejœcie m.cz.
7 masa
8 zasilanie
9 filtr napiêcia zasilania
10 regulacja generatora 76kHz
11 kondensator generatora 76kHz
12 wejœcie detektora fazy
13 wyjœcie detektora fazy
14 wyjœcie detektora pilota
15 wyjœcie wzmacniacza kana³u lewego
16 wyjœcie wzmacniacza kana³u prawego
17 wejœcie wzmacniacza kana³u prawego
18 wejœcie wzmacniacza kana³u lewego
Rys.19. Schemat blokowy uk³adu dekodera stereo TDA1578A ze schematem i opisem wyprowadzeñ oraz
rozmieszczenie punktów pomiarowych, elementów strojenia i regulacji na bloku tunera B3.
SERWIS ELEKTRONIKI
http://www.Datasheet4U.com

구       성총 1 페이지
다운로드[ TDA1578A.PDF 데이터시트 ]


 
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 : [ 홈페이지 ] [ 블로그 1 ] [ 블로그 2 ]


 

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
TDA1578

TDA1578

ETC
ETC
TDA1578A

TDA1578A

ETC
ETC

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵