Datasheet.kr   

HDM64GS24-4 PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 HDM64GS24-4
기능 240 x 64 GRAPHICS LCD DISPLAY MODULE
제조업체 HANTRONIX
로고 HANTRONIX 로고 


전체 22 페이지

		

No Preview Available !

HDM64GS24-4 데이터시트, 핀배열, 회로
PRODUCT SPECIFICATION
HDM64GS24_-4
240x64 GRAPHICS
LCD DISPLAY MODULE
HANTRONIX, INC.
10080 BUBB RD.
CUPERTINO, CA 95014
Q.A.:
JK
REV.:
1.2
HDM64GS24_-4
SHEET 1 OF 22
DATE:
8/8/02
HDM64GS24-4 pdf, 반도체, 판매, 대치품
HANTRONIX, INC.
10080 BUBB RD.
CUPERTINO, CA 95014
Q.A.:
JK
REV.:
1.2
HDM64GS24_-4
SHEET 4 OF 22
DATE:
8/8/02

4페이지


HDM64GS24-4 전자부품, 판매, 대치품
HANTRONIX, INC.
10080 BUBB RD.
CUPERTINO, CA 95014
Q.A.:
JK
REV.:
1.2
HDM64GS24_-4
SHEET 7 OF 22
DATE:
8/8/02

7페이지구       성총 22 페이지
다운로드[ HDM64GS24-4.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

휴대전화 : 010-3582-2743


상호 : 아이지 인터내셔날

전화번호 : 051-319-2877, [ 홈페이지 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
HDM64GS24-2

240 X 64 Dots Graphic

HANTRONIX
HANTRONIX
HDM64GS24-4

240 x 64 GRAPHICS LCD DISPLAY MODULE

HANTRONIX
HANTRONIX

DataSheet.kr    |   2019   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵