MAS830 데이터시트 PDFMastech에서 제조한 전자 부품 MAS830은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.MAS830의 기능 및 특징 중 하나는 "Multimetr" 입니다.


PDF 형식의 MAS830 자료 제공

MAS830 기능
Multimetr
Mastech
Mastech 로고 


MAS830 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.PDF 파일안의 텍스트 미리보기

ROTER MAS830 MASTECH® MAS830 Multimetr Numer katalogowy - # 0917 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika. www.roter.com.pl -1- Ó DŻ ROTER MAS830 Bezpieczeństwo użytkowania Dziękujemy za zakup miernika MAS830. Dla bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi. Szczególnie ważne są fragmenty dotyczące BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI oraz METOD POMIARU. Proszę przechowywać INSTRUKCJ

Contents of page 4 out of 4 pages :

ROTER MAS830 Test diody lub ciagłości obwodu 1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda “ COM “ a czerwony ( “ + “ )do VΩmA. 2. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję “ “ i przyłączyć czerwony przewód pomiarowy do anody a czarny przewód do katody mierzonej diody. Miernik wskaże przybliżone napięcie przewodzenia diody. Przy odwróconych przewodach wyświetlone zostanie “ 1 “. 3. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję “ “ i przyłączyć przewody pomiarowe do badanego obwodu. Ciągłość obwodu zostanie zasygnalizowana sygnałem dźwiękowym. Zakres Opis Zabezpieczenie przeciążeniowe : Wskazanie przybliżonego napięcia przewodzenia 250V DC lub ACrms diody. Sygnał dźwiękowy przy istniejącej ciągłości obwodu ( rezystancja < 1,5kΩ). Pomiar rezystancji 1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM a czerwony ( “ + “ ) do VΩmA. 2. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję “ Ω “ i przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego rezystora. Odczytać wartość z wyświetlacza. Uwaga : Wyświetlenie “ 1 “ wskazuje na przerwę w obwodzie pomiarowym lub wartość rezystancji przekraczającą zakres pomiarowy. Uwaga : Przy pomiarze rezystancji w układzie należy upewnić się, że pojemności w układzie zostały rozładowane oraz odłączono od układu napięcia zasilania. Zakres Rozdzielczość Dokładność Napięcie obwodu – 3,2V max. 200Ω 0,1Ω ±0,8% wskazania ±3 cyfry 2kΩ 1Ω ±0,8% wskazania ±2 cyfry Zabezpieczenie przeciążeniowe : 20kΩ 10Ω ±0,8% wskazania ±2 cyfry 250V DC lub ACrms 200kΩ 100Ω ±0,8% wskazania ±2 cyfry 2MΩ 1kΩ ±1,0% wskazania ±2 cyfry Test tranzystora 1. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję hFE. Włożyć

PDF 파일 전체 : 4 페이지중 1, 2페이지 미리보기
MAS830 datasheet
MAS830 pinouts
[ MAS830.PDF 데이터시트 ]

당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는

부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는

포괄적인 데이터시트를 제공합니다.
scroll

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
MAS830

Multimetr

Mastech
Mastech
MAS8340

Voltage Controlled Oscillator

Micro Analog Systems
Micro Analog Systems

우리는 플랫폼을 지속적으로 개선하고 새로운 기능을 추가하여 사용자 경험을 향상시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처  

|  링크모음   |   검색  |   사이트맵